כל האמת ורק האמת

רבים שראו את הפוליגרף צקצקו בלשונם ותהו להיכן התדרדרה הרמה של הטלוויזיה בארץ. הם תהו כיצד מרשה לעצמו ערוץ מרכזי לשדר כזו חדירה לפרטיותם של אנשים. הם תהו כיצד זה ייתכן שאנשים מסכימים לגשת לתוכנית ולחשוף כך את עצמם בעבור כסף. למרות כל התהיות הם נשארו וצפו עד סופה של התוכנית הראשונה, השניה וכנראה שיצפו גם בשלישית. אחד ..