HOT or NOT – הצילו את ערוץ AXN

לאחרונה היחסים בין חברת הוט וערוץ AXN עלו על שרטון והשידורים של הערוץ ייפסקו כנראה באמצע חודש נובמבר הקרוב. לטובתם של הוט אני ממליץ להגיע להסדר כי בלי הערוץ הזה, הרבה אנשים שכבר חושבים לעבור ל YES יעשו זאתכל מי שאוהב את ערוץ AXN מוזמן לחתום על העצומה – כאן.   יש סיבה אחת שבגללה ..