נתראה מחר?

"העולם הבא", התוכנית החדשה של ניצן הורוביץ, מתיימרת להראות לנו לאן מתקדם העולם ע"י סקירה של התהליכים הקורים כיום. הפרק הראשון עסק בסין. נחשפנו לאימונים של הסינים לאולימפיאדה, לתיעוש המוגבר שעבר עליה בשנים האחרונות, לכלכלה המתפתחת למרות שימור המשטר, למעמד הנמוך וליכולת המדהימה שלהם לבנות דברים מהר. הפרק הראשון מתוך ששת הפרקים כמעט ולא הראה לנו ..