אדוני המנכ"ל

עינב גלילי: אדוני המנכ"ל, עשיתי את החלונות, שימשתי מטרה חיה ובאופן כללי ביזיתי את עצמי ולא הצלחתי להוציא אפילו חיוך אחד מקהל הצופים, והכל כדי שתהיה לי תוכנית חדשה היום. תזכור שהבטחת…– –מבזק מיוחד: גבירותיי ורבותי, בעוד מספר דקות יכול להיות שאולי אם ירצה השם והשופט אנחנו נעלה לעוד מבזק מיוחד בעקבות האפשרות שאולי ייתכן ..