charmed – מכושפות ומקסימות

הרשומה הבאה כוללת ספויילרים רבים לפרק האחרון של מכושפות. אם לא ראיתם עדיין את הפרק, אני ממליץ שלא לקרוא אותה. אודה ואתוודה, אני אוהב את הסדרה מכושפות. אמנם לא ראיתי את כל הפרקים שלה ואם תראו לי תמונה מתוך סצנה מסויימת, לא אוכל לומר לכם מאיזה פרק זה נלקח או אפילו מאיזו עונה (אל תבהו ככה ..