you sucks!

אני מרחם על הקופירייטר שקיבל לידיו לעשות פרסומת ל-you. אני יכול רק לתאר לעצמי את ההוראות שקיבל מהלקוח – "הנה רשימה בת שני עמודים של פרטים על כרטיס האשראי שלנו ואנחנו רוצים שהכל יופיע בפרסומת הזאת. אה כן, שתהיה קצרה". הפתרון של להציג מישהי המדברת אל מישהו הניצב מחוץ למסך ומונה בזו אחר זו רשימה של הטבות ..