סדרות והמשכיהן

זה קרה לי ביום שבו ראיתי לראשונה את פרנק פרקר חוזר לאחור עם הספירה החוצנית. זה קרה לי כשמאטרים קוטון תקע לראשונה בקרן ואלר. זה קרה לי כשרננה גילתה על ההתערבות של כפיר עם דנה והתחרפנה. זה קרה לי כשהארי פוטר תפס לראשונה את הסניץ. זה קרה לי כשצארמנדר התפתח לצאריזרד. זה קרה לי כשאנדר ..